8,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Budżet państwa

Must read

Budżet państwa jest publicznym planem finansowym państwa obejmującym zestawienie wydatków i dochodów państwa. Jest on przyjmowany w postaci ustawy przez parlament w formie ustawy budżetowej, przyjmowanej na rok budżetowy. Jest zapisany w konstytucji w rozdziale X. Zgodnie z konstytucją, budżet państwa jest najwyższym aktem zarządzania finansami państwa; Wszelkie dochody państwa należy przeznaczyć na pokrycie wydatków; Inne publiczne plany finansowe mają niższą rangę niż budżet Państwa zawarty w ustawie budżetowej i musza być z nim zgodne. 

Dochody państwa, które są określone w budżecie, to wpływy zarówno z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych. Wpływy to również dochody z prywatyzacji mienia i przedsiębiorstw państwowych, jak również dochody zagraniczne.

Natomiast wydatki państwa to dotacje, subwencje, obsługę długu publicznego oraz rozliczenia z bankami. Budżet musi uwzględniać przychody i rozchody takich instytucji jak administracja rządowa oraz sądy i trybunały.

Wyróżnia się pięć podstawowych zasad budżetowych:

1. Zasada zupełności (powszechności) – wynika z art. 219 Konstytucji, który wskazuje, że budżet państwa jest podstawą gospodarki finansowej. Zasada ta zakłada, że budżet powinien obejmować całość dochodów i wydatków Państwa. 

2. Zasada równowagi budżetowej – dotyczy dążenia do zachowania równowagi pomiędzy przychodami a wydatkami. Dzisiaj zadłużanie (deficyt) jest rzeczą normalną, lecz powinno się dążyć do ograniczonego zadłużania.

3 Zasada Jedności – dzieli się ona na:

Jedność formalna – budżet państwa powinien zawierać się w jednym akcie prawnym – ustawie budżetowej, obejmującym całość gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym.

Jedność materialna – całość dochodów państwa powinna być przekazywana na pokrycie wydatków.

4. Zasada jawności – budżet państwa jest jawny. Wynika to z faktu, iż dotyczy to środków publicznych i gospodarowanie nimi. Zasada jawności przejawia się między innymi nad jawnością dyskusji nad ustawą budżetową w Sejmie i Senacie, czy jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

5. Zasada Szczegółowości – przewiduje, że budżet państwa nie tylko powinien zawierać ogólne kwot dochodów i wydatków, ale także kwoty te powinny być uszczegółowione i uszeregowane zgodnie z określonymi kryteriami. Realizacją tej zasady jest klasyfikacja budżetowa.

Parlament, który nie jest wstanie porozumieć się co do budżetu i nie przedstawi ustawy budżetowej Prezydentowi RP do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia sejmowi jej projektu zostaje rozwiązany. Kadencja takiego parlamentu zostaje skrócona.

Poprzedni artykuł Wychowania trud
Następny artykułCzym jest ekonomia?
- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article