10,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Co to jest inflacja?

Must read

Jest rzeczą naturalną, że w gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają. Rosną lub maleją, Jest to spowodowane wieloma czynnikami, jednak jest to normalne. Jednak, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami tylko niektórych produktów, to dopiero wtedy mówimy o inflacji. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych.

Dlatego też, aby najdokładniej oszacować poziom inflacji, liczony jest przeciętny poziom cen dla wybranego koszyka dóbr i usług. Następnie koszt zakupu takiego koszyka porównuje się w czasie.

W Polsce za liczenie wskaźnika inflacji odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny. Określa on skład koszyka konsumpcyjnego, czyli listę zakupów towarów i usług przeciętnego gospodarstwa domowego. GUS w każdym roku zbiera ceny około 1400 towarów z około 35 tys. punktów handlowych i usługowych, a następnie ustala, ile za taki koszyk trzeba zapłacić. W skład koszyka dóbr i usług wchodzą m.in.:

  • Żywność i napoje bezalkoholowe
  • Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
  • Odzież i obuwie
  • Użytkowanie mieszkania lub domu
  • i nośniki energii
  • Zdrowie
  • Transport
  • Edukacja
  • Rekreacja i kultura

Niemniej jednak wiadomo, że każde gospodarstwo domowe ma inne wydatki. Zmiany niektórych cen mają większe znaczenie. Ktoś wydaje dużo na paliwo do samochodu a ktoś inny jeździ komunikacją miejską. Dlatego przy obliczaniu inflacji udział poszczególnych towarów i usług określa się na podstawie przeciętnej struktury wydatków wszystkich gospodarstw domowych. Kategorię, które najmocniej wpływają na inflację to przede wszystkim żywność, mieszkania i nośniki energii. Stanowią one niemal połowę koszyka dóbr i usług.

Roczną stopę inflacji oblicza się, porównując całkowitą wartość koszyka w danym miesiącu i w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Każdy bank centralny, w Polsce jest to NBP, ma tzw. cel inflacyjny. Polega to na tym, że bank centralny przyjmuje optymalny poziom inflacji w danym roku i stara się nie dopuścić do jego przekroczenia. W Polsce od 2003 roku obowiązuje cel na poziomie 2,5 proc., przy czym Rada Polityki Pieniężnej dopuszcza różnice o jeden punkt procentowy w dół lub w górę. Jednym z narzędzi umożliwiających realizację planu są stopy procentowe.

      W sytuacji kryzysu gospodarczego oraz recesji, rynkowa koniunktura może być stymulowana poprzez obniżenie wysokości stóp procentowych. Niskie stopy procentowe przekładają się na wzrost podaży pieniądza – koszty kredytów spadają, dużo łatwiej jest je również dostać, przez co rosną zarówno inwestycje, jak i konsumpcja. W efekcie obniżenia stóp procentowych przedsiębiorcy inwestują w swoje firmy, tworzą nowe miejsca pracy, co dodatkowo stymuluje wzrost gospodarczy. Zupełnie inna sytuacje jest, gdy jest wysoka inflacja. Żeby ją zahamować podnosi się stopy procentowe, bo wtedy rośnie cena pieniądza. Niestety koszt kredytów również rośnie i gospodarka się kurczy i rośnie bezrobocie.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article