10,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Czym jest globalizacja?

Must read

Na ogół utożsamia się z łatwością komunikacji i powiązaniem ze sobą interesów prowadzonych na całym świecie. Jedna z definicji naukowych mówi, że jest to postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej lub inaczej coraz ściślejsze scalanie gospodarki narodowych prowadzące do powstania jednolitej gospodarki światowej

To „umiędzynarodowienie działalności gospodarczej” jest procesem historycznym, który rozpoczął się u zarania dziejów ludzkiej działalności. Symbolem dzisiejszej globalizacji gospodarki są międzynarodowe przedsiębiorstwa, koncerny i konsorcja świadczące swoje usługi i oferujące swoje produkty na wszystkich kontynentach naszego globu. Ich efektywna działalność gospodarcza jest możliwa dzięki nowoczesnym środkom transportu i komunikacji szczególnie elektronicznej, która umożliwia dokonywanie transakcji finansowych na całym świecie w czasie rzeczywistym.

Jednym z najważniejszych elementów rozwoju każdej gospodarki jest dostęp do surowców w celu wytwarzania z nich poszukiwanych na rynku produktów. Nieporozumienia polityczne, rywalizacje i konkurencje międzynarodowe powodowały, że kraje posiadające surowce mogę rozwijać się znacznie szybciej niż te, które miały do nich ograniczony dostęp. Globalna gospodarka ma długą historię sięgającą niemal czasów prehistorycznych. Jest jednak oczywiste, że dawne „międzynarodowe przedsięwzięcia” nie miały tak dużego zasięgu terytorialnego ani tak wielkiej skali liczby produktów i ich wartości jak to ma miejsce obecnie.

Instytucjonalnemu powstawaniu struktur wspomagający globalną gospodarkę towarzyszył rozwój elektronicznych środków łączności umożliwiający błyskawiczny przepływ informacji i kapitałów. Służące do tego celu urządzenia zostały zminiaturyzowane i łatwo przenośne tak, że kontrola i zarządzanie biznesem przy pomocy Internetu stało się możliwe z każdego miejsca na naszym globie. Również osobiste kontakty w biznesie stały się łatwiejsze dzięki udoskonaleniu szybkich i częstych międzykontynentalnych, a także lokalnych połączeń lotniczych, superszybkich kolei i transportu samochodowego korzystającego z równie licznych autostrad. Powiązanie wszystkich wymienionych czynników w XX wieku niezwykłe dynamiczny rozwój gospodarki na całym świecie. Procesy wytwórcze stały się coraz bardziej powiązane poprzez wymianę towarów i usług oraz przez przepływ kapitału oraz technologii. Najprostszy instrumentem pomiaru tego powiązania jest relacja między globalnym eksportem dóbr i usług a łączną produkcją światową. Od 1950 r. do 2000 r. relacja ta wzrosła z 7 proc. do 16 proc.

Dynamicznym wzrostom gospodarczym państw spowodowanych w wyników globalizacji towarzyszy niestety ryzyko powstawania kryzysów finansowych o tym samym zasięgu. Jedną z przyczyn są nadmierne udzielane kredyty przez banki przedsiębiorcom i rządom na inwestycje, które nie gwarantują zwrotu poniesionych nakładów. Powstawaniu kryzysu w globalnej gospodarce odpowiada stosunkowa łatwość w pozyskiwaniu kapitałów. Zadłużenie przedsiębiorstw, grup społecznych, samorządów i państw w wielkościach uniemożliwiających ich spłatę w realnym czasie, jest kolejnym powodem kryzysu, który w zależności od jego skali może stać się lokalnym, regionalnym lub globalnym.

Zachwianie spłaty zadłużenia powoduje fale bankructw banków i przedsiębiorstw oraz dramatyczny wzrost bezrobocia. Przedstawione zagrożenia monitorowane są na bieżąco zarówno przez wspomniane globalne instytucje finansowe i gospodarcze oraz ratingowe, które poprzez swoje raporty dają sygnały ostrzegawcze dla podjęcia działań ratunkowych.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article