10,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Znaczenie branży wysokiej technologii w rozwoju gospodarki

Must read

W gospodarkach obecnego świata branża elektroniczna, zwana przemysłem wysokiej technologii, jest motorem napędzającym niemal każdy obszar produkcji. Wymaga to od firm z tej dziedziny zatrudniania ludzi o najwyższych kompetencjach, nierzadko unikalnych w skali świata. Stawiane są wyzwania, które w innych sektorach nie istnieją, albo są mniej wymagające.

Zarobki w tej branży są nieporównywalnie wyższe niż w innych, przy czym nie jest ona obecna we wszystkich krajach świata. Ze względu na historię naszego kraju, w Polsce nie mamy globalnych koncernów z tradycyjnych branż gospodarki i nie możemy się porównywać do „azjatyckich tygrysów” jak Japonia czy Korea Południowa. Kraje te miały restrykcje chroniące rodzimy przemysł, nie pozwalające na ekspansję obcego kapitału.

Ważne jest, aby w Polsce rozwinąć nowe technologie, korzystając z osiągnięć i patentów naszych zdolnych i dobrze wyszkolonych naukowców oraz z otwartego rynku UE. W dziedzinie najnowszych technologii, jeżeli przedsiębiorstwom uda się utrzymać pozycję liderów, to będą mocnym i wiodącym podmiotem gospodarki, która zacznie używać ich innowacyjne. Kooperacja z podmiotami innych branż doprowadzi do skokowego rozwoju i rozwinięcia firm do bardzo wysokiego poziomu. Wysoka konkurencyjność może doprowadzać też do odejścia grupy ludzi z macierzystej firmy, którzy zakładają własne przedsiębiorstwa i po upływie czasu zaczynają konkurować z firmą-matką. Nie jest to zjawisko zupełnie negatywne, ale wpływające na rynek i konkurencyjność podmiotów w gospodarce kraju.

Przemysł wysokiej technologii jest kluczem do skokowego rozwoju reszty gospodarki – w Polsce nie ma niestety wielu przedstawicieli tej branży, dlatego też trzeba doceniać każdą firmę, która z roli wspomagającej, staje się dźwignią rozwoju. Największą przeszkodą jest u nas brak efektywnej komercjalizacji wynalazków.

Warto dodać, że niemal w każdym kraju, najwięcej wynalazków i innowacyjności dokonuje się w branży militarnej, skąd po upływie czasu i adaptacji do nowych wymagań, nowe technologie są używane w innych gałęziach gospodarki. Przykładem jest mikro chip, obecnie używany w każdym smartfonie, który został wynaleziony i zastosowany w międzykontynentalnych rakietach balistycznych. Cyfrowe urządzenia były wynalezione i zastosowane w satelitach szpiegowskich do robienia zdjęć Ziemi. Innym nowatorskim rozwiązaniem, bez którego wielu ludzi nie wyobraża sobie przemieszczania się w jakiekolwiek formie, to GPS – użyty w lotnictwie amerykańskim dla obserwacji położenia pocisków rakietowych oraz oddziałów armii. Internet – tak obecnie cywilizacyjnie wszechobecny – został również wynaleziony i najpierw zastosowany do przekazywania i współpracy tajnych informacji pomiędzy militarnymi laboratoriami.

Następujące czynniki definiują przemysł wysokiej technologii:

  1. Procentowy udział pracowników danej branży w zespołach badawczych i rozwojowych.
  2. Skala inwestycji danej branży w badania i innowacyjność.
  3. Wysoka robotyzacja technologiczna wytwarzania produktów.
  4. Skala użytej wysokiej technologii w końcowym produkcie.

Jednoczenie trzeba zauważyć, że tempo zmian wysokich technologii w przemyśle nie pozwala na jednostronną i definitywną klasyfikację tej branży.  Powstaje wiele nowych rozwiązań technologicznych w stosunkowo krótkim czasie, zmieniając całe dziedziny gospodarki. Istnieje również wiele definicji pojęć „przedsiębiorstw wysokiej technologii”. Różne światowe organizacje stosują swoje definicje określające przemysł wysokiej technologii. Eurostat zalicza do tego sektora farmaceutykę, elektronikę i optykę oraz cały przemysł związany z kosmologią.

Aktywność w zarządzaniu firm o wysokiej technologii musi być ponadprzeciętna,  ponieważ wymaga nie tylko umiejętności managerskich, ale również znajomości technologii własnego przedsiębiorstwa i konkurencji. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa musi zakładać spotkania z ludźmi z branży – od klientów i pośredników do konkurentów, aby non stop wiedzieć czego oczekuje rynek i co jest już obecne na tym rynku. Biorąc pod uwagę wysoki stopień specjalizacji technologicznej, nie jest to łatwe zadanie i wymaga ciągłego szkolenia. Dotyczy to całego zespołu kierowniczego, który powinien mieć fachowców od finansów, marketingu, księgowości i wszystkich aspektów dynamicznego prowadzenia firmy. Podkreślana jest zawsze szybkość działania, ponieważ szczególnie w tej wysoce wyspecjalizowanej technologicznie branży, nowe rozwiązania i wynalazki błyskawicznie znajdują się na rynku nie tylko europejskim, ale i światowym.

Dużym wyzwaniem są nakłady finansowe na laboratoria, w których konieczne są bardzo duże pensje wysokiej klasy fachowców oraz koszty technicznych obiektów koniecznych do udoskonalania rozwiązań technologicznych. Nowe koncepcje mogą być wdrożone dopiero po pewnym okresie, który przedsiębiorstwo musi przetrwać, zanim osiągnie wielomilionowy sukces. Ocena współpracy z firmą o małym nakładzie finansowym może doprowadzić do zaniechania kooperacji, ponieważ trudno prowadzić handel z potencjalnym bankrutem, nie mogącym przejść do następnej fazy rozwoju.

Pozyskanie funduszy na rozwój jest trudnym wyzwaniem dla każdego startupu, ale dla nowych technologii, ze względu na brak sprawdzenia innowacji na rynku, może świadczyć o być albo nie być. Zaciąganie kredytów pod rodzinne domy, potem założenie spółki kapitałowej i wypuszczenie obligacji dla instytucji finansowych jest szczególnie ryzykowne, ale niektórzy milionerzy doszli do swojego majątku właśnie taką drogą. Warto zawsze mieć dobrych doradców finansowych, na każdym etapie rozwoju. Wiele firm potyka się o próg wydajności produkcji, kiedy sprzedaż ich towaru przekracza zdolności produkcyjne. Innym wyzwaniem jest zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy muszą mieć unikalne kwalifikacje naukowe. Odejście takiego naukowca może oznaczać zastój firmy, co w tej ciągle dynamicznie rozwijającej się technologicznie branży będzie oznaczało wykluczenie z rynku.

Pozytywnie oceniana jest współpraca startupu z dużymi korporacjami, ponieważ można wtedy uzyskać dostęp do ich globalnej sieci w zamian za innowacje w badaniach.

Natomiast czy ważne jest wsparcie rządu dla branży wysokiej technologii w globalnym kapitalistycznym świecie? Odkrycia technologiczne mogą zmienić całą gospodarkę danego kraju, wprowadzając branżowe innowacje przyspieszające rozwój produkcji. W Polsce, która nie jest na szczycie gospodarczym Europy, rząd udziela poparcia poprzez dotacje i subwencje. Jest to ważnym atrybutem rozwoju, ponieważ dużo bardziej rozwinięte kraje jak Niemcy czy Francja, mogą szybciej wdrożyć swoje wynalazki do produkcji na rynek światowy, zamykając konkurencji drogę do rozwoju. Wspomniany wcześniej okres pomiędzy odkryciem wynalazku, opatentowaniem go i wdrożeniem do produkcji jest dla mniejszym firm największym wyzwaniem, ponieważ wymaga wielkiego nakładu kapitału. Polskie przedsiębiorstwa potrzebują więc wsparcia, aby przetrwać i wejść na rynek z gotowym produktem. Jeśli nie będzie wsparcia, to wielkie firmy sąsiadów z zachodu z branży farmaceutycznej lub elektronicznej będą dyktować warunki mniejszym podmiotom gospodarczym, sprowadzając ich do roli podwykonawców. Znamy to w Polsce od wielu lat, dlatego nasza innowacyjność musi być wspierana, aby znaleźć drogę na światowy rynek. Ale nie są to łatwe decyzje: jeżeli rząd wybierze jedną dziedzinę gospodarki i tam będzie skoncentrowany nakład finansowy, to ma ona wszelkie predyspozycje wygrać z konkurencyjnymi zagranicznymi podmiotami. Jednak wówczas pominięte sektory tracą i stają się potencjalnie tylko wykonawcami obcych podmiotów gospodarczych. Podjęcie decyzji wsparcia danego sektora nie jest łatwe; drugim zagadnieniem jest efektywność takich subwencji. Znamy przykłady defraudacji i marnowania środków, dlatego bardzo ważne jest rozliczanie firm zgodnie z zasadami prawa i ustalonych norm.

Podstawą rozwoju każdej dziedziny gospodarki jest zrozumiałe, stabilne i efektywnie wprowadzane prawo, zwłaszcza podatkowe. Jest to koniecznym wymogiem zwłaszcza w dynamicznie rozwijającej się branży wysokiej technologii.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article