18 C
Warszawa
niedziela, 25 września, 2022

Kurs walutowy

Must read

Sprzedawcy i nabywcy kierują się w swoich działaniach rachunkiem ekonomicznym. Uczestnicząc w rynku, z niego pobierają istotne informacji i sygnały niezbędne do prowadzenia tegoż rachunku.

       Producenci i sprzedawcy poszukują tanich surowców, materiałów, części itp., a zarazem poszukują nabywców, którzy zaakceptują ceny, przy których realizowana będzie strategia firmy. Nabywcy są zainteresowani tanimi źródłami zaopatrzenia itd. Jeżeli gospodarka krajowa, w skład której wchodzi dany podmiot jest gospodarką otwartą, to kalkulacje ekonomiczne dotyczą nie tylko ewentualnych towarów, usług, kredytów pochodzenia, lecz także towarów usług i kredytów oferowanych za granicą. Inaczej mówiąc, w ramach rachunku ekonomicznego rozważa się także alternatywne możliwości wynikające z danych rynku międzynarodowego i ewentualnych transakcji z partnerem  zagranicznym. Ten rachunek jest podstawą do zawierania transakcji międzynarodowych.

      W celu dokonania porównań międzynarodowych oraz zrealizowania transakcji niezbędne jest użycie kursu walutowego jako narzędzia przeliczeń. Kurs walutowy jest relacją wymienną danej waluty na inną. Jest zatem ceną danej waluty wyrażoną w innej walucie. Na przykład 1 funt sterling (GBP) = 1,5 euro, czyli 1 GBP kosztuje 1,50 euro. Relację tę można odwrócić: 1 euro = 0,66 GBP, czyli 1 euro kosztuje 66 pensów.

     Zanim wyjaśnimy podstawę takich relacji między walutami, wyobraźmy sobie jedną z transakcji międzynarodowych. Firma brytyjska pośrednicząca w handlu traktorami na rynku Wielkiej Brytanii zdecydowała się na podstawie rachunku ekonomicznego na nabycie od producenta w Niemczech 50 sztuk takich ciągników. Jeżeli jeden traktor kosztuje 25500  euro, to wskutek zawartej i dokonanej transakcji firma brytyjska powinna zapłacić 50 x 25500 euro, to jest 1 000 275 euro. Jeśli firma ta nie ma własnych zasobów euro, to musi zlecić obsługującemu ją bankowi, aby sprzedał na rynku walutowym tyle funtów z jej konta, ile potrzeba do kupna 1 000 275 euro. Przy założonym kursie 1 euro = 0,66 GBP bank sprzedaje 850 000 GBP, po czym przekazuje należność bankowi, który obsługuje niemiecką firmę. Transakcja jest sfinalizowana.

      W powyższym przykładzie funty sprzedano za (wymieniono) euro na rynku walutowym. Właśnie rynek walutowy jest miejscem takich transakcji, których przedmiotem są waluty krajowe – sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Miejsce jest tu rozumiane umownie, chodzi o całokształt i warunki takich transakcji, dokonywanych zwykle przez banki komercyjne i wyspecjalizowane agencje finansowe. Mowa jest o , należy zatem podkreślić, że występują na nim te same kategorie co na zwykłych rynkach towarów: podaż, popyt i cena. Podaż jest suma (łączna ilość) danej waluty oferowanej do sprzedaży, popytem jest łączna ilość waluty nabywana przez kupujących, ceną zaś kurs tej waluty.

      Na ogół w relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty. Co jednak określa podaż danej waluty i popyt na nią?

       Pierwszym czynnikiem są obroty handlowe w stosunkach dwustronnych. Amerykański popyt na niemieckie towary – lub inaczej mówiąc, eksport z Niemiec do Stanów Zjednoczonych – determinuje podaż dolarów w Niemczech. Natomiast popyt na dolary jest wynikiem eksportu ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec i konieczności zapłacenia przez niemieckich importerów amerykańskim producentom dolarami. Podobny wpływ na podaż i popyt walut wywierają inne, niehandlowe obroty ekonomiczne. Wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii, przekazy pieniężne między ludnością, ruchy kapitałów powodowane motywami zysku, przekazywane opłaty zagraniczne i setki innych rodzajów transakcji, wpływają na wielkość popytu na daną walutę i jej podaż, a więc na poziom jej kursu.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article