8,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Co to jest model ekonomiczny?

Must read

Teorie ekonomiczne operują pewnymi założeniami upraszczającymi rzeczywistość. Możemy na przykład założyć, że dochody każdego z członków danego społeczeństwa są jednakowe, równe, lub każdy zarabia średnią krajową. Możemy również założyć, że wydajność pracy wszystkich zatrudnionych jest jednakowa, że nikt nie pozostaje bez pracy, że wszystkie wyprodukowane produkty znajdują nabywców lub że dany kraj nie utrzymuje kontaktów handlowych z innymi krajami.

      To wszystko to są założenie, a nie realna rzeczywistość. W ekonomii bardzo często posługujemy się założeniem, czy też klauzulą, cateris paribus. To łacińskie wyrażenie (odpowiadające mniej więcej polskiemu wyrażeniu „przy innych warunkach niezmiennych”) oznacza następujące postępowania badawcze: jeśli w sytuacji, gdy jakaś wielkość określona jest przez kilka czynników, chcemy uchwycić zależności między zmianami tej wielkości a zmianami jednego z tych czynników, to przyjmujemy, że pozostałe czynniki nie zmieniają się.

       Założenia upraszczające przyjmowane są między innymi po to, aby uchwycić podstawowe zależności występujące w badanej rzeczywistości gospodarczej i uzyskać jej uproszczony, ale równocześnie przejrzysty obraz. Ten uproszczony obraz gospodarczej rzeczywistości to model ekonomiczny. Pokazuje on zależności między różnymi zjawiskami ekonomicznymi. Na przykład: model rynku może pokazywać zależność między popytem, podażą i ceną, a model inflacji – zależności między poziomem cen a ilością pieniądza w obiegu.

     Posługiwanie się modelami w ekonomii jest absolutną koniecznością, gdyż dokładny opis nawet stosunkowo niewielkiego fragmentu określonej rzeczywistości gospodarczej jest, w gruncie rzeczy, niemożliwy. Byłby on zresztą niecelowy nawet wtedy, gdyby był w pełni możliwy, gdyż próba ukazania wszystkich szczegółów rzeczywistości utrudniałaby (jeśli nie wręcz uniemożliwiała) uchwycenie najważniejszych zależności, które chcielibyśmy w analizie teoretycznej wyeksponować.

     Przyjmowanie założeń upraszczających i posługiwanie się modelami ekonomicznymi jest więc nie tylko konieczne, ale także korzystne. Ułatwia bowiem analizę rzeczywistości gospodarczej. Świadoma rezygnacja z rozlicznych szczegółów pozwala lepiej uchwycić całość. Posługujący się modelami ekonomista jest w podobnej sytuacji, jak ktoś posługujący się mapą lub zdjęciami lotniczymi określonego terenu. Nie ma na nich, co prawda, wielu szczegółów, ale za to dobrze widać ogólny zarys terenu i rozmieszczenie kluczowych dlań obiektów. Warunkiem jest jednakże dobra jakość owej mapy lub zdjęcia. To samo dotyczy modelu ekonomicznego – musi on dobrze odzwierciedlać wszystkie istotne cechy realnej rzeczywistości, ważne z punktu widzenia problemów, jakie chce się zbadać.   

      Modele ekonomiczne mogą być w różnych postaciach: w postaci zwięzłej, niesformalizowanej ekspozycji słownej, opisującej kluczowe cechy i zależności charakteryzujące określoną rzeczywistość, ale także w postaci wykresów czy też układów równań matematycznych. Tę ostatnią postać modeli ekonomicznych stosuje się współcześnie bardzo często.

Bez względu na sposób prezentowania, modele zawsze są uproszczonymi odwzorowaniami realnego świata, w którym mniej ważne czy też zaciemniające obraz całości czynniki pomija się lub przyjmuje jako stałe, dzięki czemu bardziej widoczne stają się zasadnicze elementy i zależności.

Poprzedni artykułMarsz, marsz Dąbrowski…
Następny artykułBanki
- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article