8,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Mikroekonomia i makroekonomia

Must read

Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami.

Zagadnienia, którymi zajmuje się ekonomia, dzieli się na dwa działy: mikroekonomię i makroekonomię. Pierwsza odnosi się do indywidualnych podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Druga obejmuje zaś całokształt gospodarki w kraju i na świecie. Przedmiotem obu dziedzin są zachowania, a także charakterystyczna dla nich reakcja rynku.

Mikroekonomia – bada przede wszystkim poszczególne elementy tworzące gospodarkę, takie jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie (branże) gospodarki, rynki określonych produktów i usług. Bada czynniki wpływające na kształtowanie się wielkości produkcji oraz podaż poszczególnych produktów i usług, rozmiarów popytu na nie oraz wysokości ich cen

Mikroekonomia jest dziedziną o szerokim zakresie pojęciowym. Znajomość podstawowych terminów i praw zachowań pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmu jej działania. Najważniejsze z nich to:

  • popyt — ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie i w określonym czasie,
  • prawo popytu — wzrost ceny dobra powoduje spadek wielkości popytu, a spadek ceny powoduje wzrost wielkości popytu, ceteris paribus,
  • podaż — ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować po określonej cenie i w określonym czasie,
  • prawo podaży — wzrost ceny prowadzi do wzrostu podaży, a spadek ceny powoduje spadek podaży, ceteris paribus,
  • ceteris paribus — to założenie przyjmowane przez ekonomistów o niezmienności czynników,
  • cena równowagi rynkowej — usuwa niedobór bądź nadmiar produktów; jest to cena, przy której zapotrzebowanie zrównuje się z ilością oferowaną na rynku,
  • rynek — całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich przebiegają.

Makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada m.in. czynniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych jak np. globalna produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, globalna podaż produktów i usług. Odpowiada na takie pytania: jak społeczeństwo wytwarza produkty, jak dzielić dobra, jak optymalnie je rozdzielać i wpływać na stan gospodarki, poprzez określone działania państwa? Pojęciem, które leży w obszarze zainteresowań makroekonomii jest również bezrobocie.

Mikroekonomię z makroekonomią łączy jedna wspólna cecha. Obie stanowią odrębne gałęzie ekonomii, czyli nauki o związkach i współzależnościach zachodzących w całej gospodarce. Pierwsza z nich odnosi się do szczegółowego badania zachowań poszczególnych podmiotów. Druga natomiast obejmuje całokształt rynku na świecie, lecz czerpie z analiz podejmowanych w mikroekonomii, aby ustalić ogólne prawa panujące w gospodarce. Pomaga wielkim koncernom o międzynarodowym zasięgu na kontrolowanie trendów, zysków i strat poniesionych w trakcie inwestycji. Obie nauki łączą więc swoje zagadnienia, aby osiągnąć równowagę rynkową.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article