18 C
Warszawa
niedziela, 25 września, 2022

Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

Must read

Pieniądz jest kategorią związaną z rozwojem wymiany towarowej. Niedogodności wymiany barterowej (towar za towar) doprowadziły do pojawienia się pieniądze jako pośrednika wymiany. Powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonywała się wymiana produktów stał się pieniądzem. Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy.

Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach:

  • środka wymiany
  • jednostki obrachunkowej
  • środka płatniczego
  • środka przechowywania bogactwa

      Pojawienie się pieniądza jako powszechnego ekwiwalentu przekształciło wymianę bezpośrednią (towar za towar) w wymianę pośrednią (towar – pieniądz – towar). Różne towary sprzedawane są w zamian za ten ekwiwalent, który następnie umożliwia zakup innych dóbr i usług. Pieniądz może być wykorzystany jako środek wymiany przy spełnieniu następujących warunków:

  • musi być powszechnie akceptowany
  • musi być łatwo przenośny
  • musi być łatwo podzielny na mniejsze jednostki
  • musi być trudny do podrobienia

       Wymienione wyżej cechy są charakterystyczne dla wszystkich współczesnych systemów pieniężnych.

      Czym zatem jest popyt o podaż pieniądza? Popyt na pieniądz jest to, mówiąc najkrócej, ilość pieniądza, na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty gospodarcze. Natomiast podaż pieniądza jest to ilość pieniądza wprowadzonego do obiegu.

      Teoretycznie wielkość zarówno popytu na pieniądz, jak i podaży pieniądza wynika z funkcji pełnionych przez pieniądz. W praktyce istotne znaczenie ma również to, co się w danym przypadku rozumie przez pieniądz i jakie miary zasobów pieniądza się stosuje. Trzeba np. zdawać sobie sprawę z tego, czy chodzi nam o pieniądz w wąskim, czy też szerokim sensie, czy mamy na myśli zasoby pieniądza w ujęciu nominalnym, czy też realnym itd.

      Popyt na pieniądz, czyli ilość pieniądze, na jaką jest zapotrzebowania, wiąże się głównie z obsługą procesu cyrkulacji dóbr, z realizacją pewnych płatności i operacji (np. zmianą jednych form aktywów na inne) oraz przewidywaniami i zachowaniami ludzi ( w tym ich skłonnością do spekulacji). Wielkość popytu na pieniądz zależy w związku z tym między innymi od takich czynników, jak: wielkość produkcji różnych dóbr, liczba zawieranych transakcji, przeciętny poziom cen produktów i usług, nominalna i realna stopa oprocentowania środków pieniężnych (co ma związek ze stopą inflacji), koszt posiadania pieniądza oraz koszt zmiany jednych aktywna na inne.

      Podaż pieniądza, czyli jego ilość wprowadzona do gospodarki, podlega regulacji państwa. Państwo ma istotny wpływ, zwłaszcza za pośrednictwem banku centralnego oraz różnych agent instytucji rządowych, na wielkość emisji pieniądza, formy, w jakich pieniądz jest emitowany oraz cele, które dzięki kolejnym emisjom zamierza się osiągnąć.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article