10,3 C
Warszawa
poniedziałek, 26 września, 2022

Przedsiębiorczość w ekonomii

Must read

Gospodarka działa w oparciu o strukturę przedsiębiorstw w kraju – wielkich (makro), średnich oraz małych. Każde z nich zostało zapoczątkowane przez osobę lub grupę osób, które miały pomysł na wytwarzanie, sprzedawanie lub pośredniczenie w sprzedaży lub usługach. Każda z tych osób odznaczała się przedsiębiorczością – która była siłą napędową otworzenia przedsiębiorstwa i ciągłego działania, którego celem było osiągnięcie gospodarczego sukcesu. Polska gospodarka działa na zasadach prawdziwego wolnego rynku dopiero niewiele ponad 25 lat, wykazując ciągły wzrost otwieranych nowych firm. Najbardziej dynamicznie rozwijają się mikrofirmy – jak podają analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w latach 2009 – 2016 ich udział na rynku wzrastał o 20%. Warto przy tym zaznaczyć, że udział mikrofirm w tworzeniu PKB (Produkt Krajowy Brutto) ciągle wzrasta – w 2015 roku było to aż 74% , przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa wygenerowały 49,9% PKB. Najwięcej osiągnęły firmy sektora usług  – 42,8%, natomiast w sektorze dużych firm – był to przemysł – 58,7%. Dane te są ważne, ponieważ udowadniają one aktywność polskiej przedsiębiorczości .

Analiza zarejestrowanych w rejestrze REGON pokazuje w 2010 roku 3,9 mln firm, natomiast rok później – 4 mln. Wzrostowa tendencja ciągle trwa, pokazując nie tylko nowe podmioty gospodarcze, ale rozwój tych działających kilkanaście lat – osiągnęły one rozpoznawalność nie tylko na rynku krajowym, ale również za granicą. Dla lokalnych społeczności gmin i powiatów MŚP są najważniejszym miejscem zatrudnienia. Rozwój technologii w ostatnich dekadach wpłynął zasadniczo na ekspansję MŚP, powiększając nie tylko dochody tych firm, ale PKB. Umiejętność dynamiki rozwoju to przedsiębiorczość, czyli aktywność na rynku każdego człowieka zajmującego się własną firmą. Jest to umiejętność działania w zmieniających się warunkach rynkowych, pracowniczych, podatkowych, technologicznych. Ważnym elementem przedsiębiorczości jest podejmowanie ryzyka – inwestowanie we własną firmę, ale bez gwarancji zwrotu tej inwestycji, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę również z możliwości utraty kapitału.

Należy rozróżnić dwa pojęcia – przedsiębiorcy, jako właściciela własnej firmy, który spokojnie prowadzi swój biznes, tylko minimalnie reagując na wahania rynku – oraz przedsiębiorczości – czyli cechy charakteryzującej zaradczość, wewnętrzną potrzebę podejmowania inicjatyw, rzutkość i obrotność. Ostatnie dekady to właśnie dynamiczny wzrost ilości firm zarządzanych przez osoby charakteryzujące się przedsiębiorczością.  Motywacją osoby przedsiębiorczej to jej wewnętrzna potrzeba sukcesu, potrzeba władzy oraz potrzeba afiliacji. Osiągnięcie sukcesu jest łatwe do zdefiniowania  – we wszystkich niemal dziedzinach życia, od sportu poprzez naukowe odkrycia i badania, wynalazki i politykę. Natomiast chęć władzy można wyjaśnić poprzez zdolność i właśnie chęć zarządzania ludźmi, ponieważ zatrudniając ich na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, właściciel posiada nad nimi władzę – dając im kierunek rozwoju, który może się zmieniać w czasie rozwoju przedsiębiorstwa. Element władzy w przedsiębiorstwie to umiejętność kontrolowania kosztami produkcji, przewidywania osiągnięcia zarówno dodatnich wpływów, jak i ujemnych, czyli umiejętność reagowania na spadek przychodu.

Natomiast potrzeba afiliacji, to umiejętność pozytywnej pracy zespołowej i tworzenia interpersonalnych kontaktów z ludźmi, przez co rozwija się dobra atmosfera w zakładzie pracy. Jest to ważny element scalenia zespołu i wpływu na wydajność pracowników.

Rozwój biznesu – czyli przedsiębiorstwa – zależy w dużym stopniu od marketingu i innowacji. Przedsiębiorczość właściciela lub zarządcy (dyrektora, prezesa) steruje marketingiem, który ma dużo większe znaczenie niż popularnie znane promowanie produktu. Marketing to również planowanie produkcji produktu, zarządzanie magazynowaniem zapasów, sprzedażą i serwisem. Natomiast innowacyjność to siła napędowa przedsiębiorstwa – wprowadzanie lepszych metod produkcji, zarządzania, sprzedaży oraz umiejętność oszczędności w produkcji i ekspansji. Innowacyjność to cecha wielu ludzi biznesu którzy osiągnęli sukcesy w gospodarce – ponieważ ich przedsiębiorczość charakteryzowała się tym innym, nowatorskim spojrzeniem na rynek.

Według danych GUS w Polsce w roku 2018 działało 2,1 mln aktywnych przedsiębiorstw, pokazując wzrost o ponad 100 tysięcy od poprzedniego roku.  Największą liczbę wśród nich stanowiły MŚP – 99,8% wszystkich zarejestrowanych firm. W całej UE w roku 2016 działało 27 mln firm zatrudniających około 150 mln ludzi. Polska już przez parę lat utrzymuje  6 miejsce w tej kategorii, co wskazuje na naszą przedsiębiorczość.

- Advertisement -spot_img

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisement -spot_img

Latest article