14,5 C
Warszawa
sobota, 1 października, 2022

Celem Fundacji jest działalność rejestrująca wszelkie wydarzenia jako kronikę polskiego życia w aspekcie kulturowym, politycznym, społecznym, gospodarczym oraz udostępnianie tej kroniki dla szerokiego ogółu społeczeństwa w różnorodnych formach medialnych. Celem Fundacji jest również wspieranie polskich produktów poprzez rejestrowanie przedsięwzięć medialnych, kulturowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności wydawniczej (prasa, publikacje, książki, filmy, strony internetowe) aktywność w mediach społecznościowych oraz telewizyjnych.

c) rejestrowanie i zbieranie wypowiedzi oraz materiałów historycznych od osób, które brały udział oraz były świadkami historycznych wydarzeń, ważnych dla Polski.

d) udział, organizowaniu i rejestrowaniu konferencji, kongresów, festiwali i innych spotkań przedstawiających polską myśl w rozumieniu kultury, innowacji technologicznej, naukowej oraz przedsiębiorczej.

e) organizowanie spotkań promujących zapomniane historycznie wydarzenia oraz ludzi, którzy brali w nich udział.

Fundacja Kronika Naszego Życia

Dane Kontaktowe

  • Ul. Wacława Potockiego 22, 51-153 Wrocław
  • Numer KRS: 0000878119 (z dnia 13.01.2012 r.)
  • Regon: 387015024
  • NIP: 8952226187
  • Konto bankowe: 40 1240 6670 1111 0011 0918 3762
  • Strona internetowa: www.knz24.pl